16 листопада – Міжнародний день толерантності


16 листопада – Міжнародний день толерантності

Сучасна транскультурна епоха, що характеризується глобалізацією проблем і взаємозв’язків, потребує нових форм співіснування, які ґрунтуються на засадах толерантності, ненасильства, довіри та культури миру.

Взаємотерпимість, толерантне ставлення один до одного, солідарність, діалог і взаєморозуміння повинні стати нормою поведінки і дій всіх людей без винятку, груп людей, політичних партій, громадський організацій і рухів.

Поведінка в дусі толерантності сприятиме розв’язанню найактуальнішого завдання сучасності, від якого залежить подальший поступ людства – переходу від психології протистояння, підозри і насильства до культури миру, довіри і злагоди,зміцнення національної, регіональної і міжнародної стабільності, миру та безпеки гуманітарними методами.

16 листопада 1995 року 28 сесією Генеральної Конференції ЮНЕСКО була проголошена та підписана  Декларація принципів толерантності, тому ця дата увійшла в історію як Міжнародний День толерантності.

 

 Витяг з Декларації  принципів толерантності

Стаття 1Поняття толерантності.

  • Толерантність означає поважання , сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті і переконань. Толерантність – це єдність у різноманітті. Це не тільки моральний обов’язок, а й політична і правова потреба.

Толерантність – це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від культури війни до  культури миру.

  • Толерантність – не поступка, поблажливість чи потурання. Толерантність – це, передусім, активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. Толерантність у жодному разі не може бути виправданням посяганню на ці основні цінності. Толерантність повинні виявляти кожна людина, групи людей та держави.
  • Толерантність – це обов’язок сприяти утвердженню прав людини, плюралізму ( в тому числі культурного плюралізму), демократії та правопорядку. Толерантність – це поняття , що означає відмову від догматизму і абсолютизму, утвердження норм, закріплених у міжнародно – правових актах у галузі прав людини.
  • Стосовно поважання прав людини виявлення толерантності не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості, відмови від своїх або прийняття чужих переконань. Це означає, що кожен може дотримуватись своїх переконань і визнає таке саме право за іншими. Це означає визнання того , що люди з природи своєї відрізняються зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою і мають право жити в мирі та зберігати свою індивідуальність. Це також означає , що погляди однієї людини не можуть бути нав’язані іншим.

Стаття 2Держаний рівень.

  • На державному рівні реалізація принципу толерантності передбачає існування справедливого та неупередженого законодавства, дотримання правопорядку, судово – процесуальних та адміністративних норм. Необхідно також, щоб економічні і соціальні можливості були доступними для кожної людини без будь- якої дискримінації. Відчуження і маргіналізація можуть стати причиною пасивності, ворожості та фанатизму.

Стаття 3. – Соціальні аспекти.

  • Толерантність особливо важлива в сучасному світі, який характеризується глобалізацією економіки і зростаючою мобільністю, швидким розвитком комунікації, інтеграції та взаємозалежності, великомасштабними міграційними процесами і переміщенням населення, урбанізацією і трансформуванням соціальних моделей. Оскільки кожна частина світу характеризується різноманіттям, ескалація нетерпимості та розбрату потенційно загрожує всім регіонам. Від такої загрози неможливо відмежуватися національними кордонами, тому що вона має глобальний характер.
  • Толерантність необхідна у взаєминах між окремими особами, в сім’ї та громаді. У школах, університетах та осередках неформальної освіти, удома і на роботі необхідно формувати атмосферу толерантності, стосунки відкритості, уважність один до одного та почуття солідарності. Засоби комунікації здатні відігравати конструктивну роль у сприянні вільному і відкритому діалогу та спілкуванню, роз’ясненню ваги толерантності та загроз , що їх несе байдужість до проявів нетолерантності з боку груп та ідеологій.

Стаття 4. – Виховання.

  • Виховання є найефективнішим засобом запобігання проявам нетерпимості. Виховання в дусі толерантності починається з прищеплення людям знань про їхні знання та свободи з метою забезпечити їхню реалізацію та зміцнити прагнення кожного до захисту прав інших.
  • Виховання в дусі толерантності має бути націлене на протидію негативним впливам, які викликають страх та відособлюють від інших. Воно повинне розвивати в молоді здібності до незалежного мислення, критичної оцінки та формувати високі моральні критерії.

Стаття 6. – Міжнародний день толерантності.

Для того щоб піднести громадську свідомість, звернути увагу на небезпеку, приховану в нетерпимості, протидіяти її проявам, сприяти формуванню психології  толерантності та вихованню в її дусі, ми урочисто проголошуємо 16 листопада щорічним Міжнародним днем толерантності.

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *